TAGEM - TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEK PROGRAMI / Keşif Danışmanlık

PERSONEL GİRİŞİ      MÜŞTERİ GİRİŞİ

ANA SAYFA   |    HAKKIMIZDA   |    REFERANSLAR   |    İK/BURS/STAJ   |    HABERLER   |    KAMPANYALAR   |    İLETİŞİM

TAGEM - TARIMSAL AR-GE PROJE DESTEK PROGRAMI

Tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek Ar-Ge projelerinin desteklenmesi. tarım. arge. hibe.tagen.tedgem.tarım.hayvancılık.kobi.

Online Teklif Al!!!

Buraya tıklayarak teklifinizi oluşturunuz...

 

          Kapsam

           Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ve tarım sektörünün ihtiyacı olan konularda üniversiteler, sivil toplum örgütleri, meslek kuruluşları, çiftçi örgütleri ve özel sektör tarafından yürütülen, sonuçları doğrudan uygulamaya aktarılabilecek Ar-Ge projelerinin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

 2011 YILI ÖNCELİKLİ AR-GE KONULARI

1. Bakanlıkça uygulanan politika, program ve projelerin etkinliğinin araştırılması,

2. Tarımsal pazarlama ve ihracat imkânlarının geliştirilmesi,

3. İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkileri,

4. Organik tarım ile ilgili araştırmalar.

5. Hayvan aşıları ve teşhis kitleri geliştirmesi,

6. Hayvan hastalık ve zararlılarının eradikasyonuna yönelik araştırmalar,

7. Yeni hayvan genotiplerinin geliştirilmesi ve halk elinde yaygınlaştırılması,

8. Küçükbaş hayvanlarda sağım sistemlerinin geliştirilmesi,

9. Su ürünleri yetiştiriciliğine alternatif türlerin kazandırılması,

10. Su ürünlerinde seçici av araçlarının geliştirilmesi,

11. Hastalık, zararlı ve yabancı otlara karşı alternatif mücadele metotlarının geliştirilmesi,

12. Yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda kullanımı,

13. Tarımda biyoteknolojik metotların geliştirilmesi ve uygulanması,

14. Hasat ve hasat sonrası kayıpların azaltılması ve teknoloji geliştirilmesi,

15. Zirai Mücadelede tahmin ve uyarı tekniklerinin geliştirilmesi,

16. Gıdalardan kaynaklanan sağlık sorunlarının giderilmesine yönelik araştırmalar,

17. Gıda sanayinde ölçme ve analiz teknolojisinin geliştirilmesi,

18. Gıda ile temas eden ambalaj materyallerinin gıda güvenliği açısından araştırılması,

19. Gıdalarda taklit ve tağşişin belirlenmesine yönelik analiz metotlarının geliştirilmesi,

20. Yerel fermantasyon mikroorganizmalarının gıda endüstrisinde kullanımının yaygınlaştırılması,

21. Tıbbi aromatik bitkilerin kullanımına yönelik araştırmalar,

22. Genetik kaynakların ekonomiye aktarılması,

23. Sera teknolojilerinin geliştirilmesi,

24. Hassas tarım çalışmaları,

25. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin tarımda kullanımının araştırılması,

26. Tarım havzalarında optimum üretim desenlerine uygun mekanizasyon modelleri.

 

Ar-Ge’den Desteklenen Projelerin Bütçelerinden Yapılacak ve Yapılamayacak Harcamalar 

Proje bütçesinden desteklenecek harcamalar:

a) Makine, alet, teçhizat, yazılım ve donanımlar (Bakanlık proje destek bütçesinin %50’sini geçemez),

b) Dayanıklı taşınır malzeme ve sarf malzemeleri,

c) Araştırmanın gerektirdiği tohum, ilaç, gübre, hormon vb. girdi alımları,

ç) Anket, deneme, analiz vb. hizmet alımları,

d) Danışmanlık hizmet alımları (en fazla iki danışman için olmak kaydıyla her bir danışmana verilecek tutar Bakanlık proje destek bütçesinin %3’ünü geçemez),

e) Projede kullanılan cihazların bakım onarım giderleri,

f) Yurt içi seyahat giderleri,

g) Nakliye giderleri.

 

Proje bütçesinden desteklenemeyecek harcamalar:

a)  Her türlü kâr, faiz, sermaye kullanım maliyeti, promosyon malzemesi, pazarlama ve ticari amaçlı reklâm giderleri,

b) Proje hazırlama giderleri, gelişme ve sonuç raporları ile bunlara ait basım giderleri,

c) Projenin sonuçlarının ticari uygulamaya dönüştürülmesi için yapılacak giderler,

ç) Isıtma, aydınlatma, haberleşme ve su giderleri,

d) Kredi kullanma maliyetleri,

e) Muhasebe, sekreterlik ve benzeri idari personel giderleri,

f) Yurt dışı seyahat giderleri

g) Proje ile doğrudan veya dolaylı ilgisi olmayan diğer harcamalar.

 

Destek Oranı

1. Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, desteklenecek harcamalar kapsamıda belirtilen hususlara Değerlendirme Kurulunun belirlediği oranda destek ödemesi yapılır. (Destek Üst Miktarı 300.000 TL)

2. Makine teçhizat alım tutarları piyasa rayiçlerini geçemez.

3. Başvuru formu, gelişme, yıl sonu ve nihai sonuç raporu bütçeleri KDV dahil hazırlanır.


Kampanyalar...

OFİSLERİMİZ


İSTANBUL

Tel : 0212 337 57 29

Faks : 0212 337 57 51

Cep : 0555 960 62 40

istanbul@kesifdanismanlik.com.tr


BURSA

Tel : 0224 280 85 18

Tel : 0224 280 85 19

Faks : 0224 280 85 51

bursa@kesifdanismanlik.com.tr


İZMİR

Tel : 0232 381 55 37

Faks : 0232 486 05 05

Cep : 0543 677 09 29

izmir@kesifdanismanlik.com.tr


ALMANYA / Köln

Tel : 0049 221 4675 4918

eu@kesifdanismanlik.com.tr


Copyright © 2015 Keşif Danışmanlık