YENİ TEŞVİK BÖLGELERİ / Keşif Danışmanlık

PERSONEL GİRİŞİ      MÜŞTERİ GİRİŞİ

ANA SAYFA   |    HAKKIMIZDA   |    REFERANSLAR   |    İK/BURS/STAJ   |    HABERLER   |    KAMPANYALAR   |    İLETİŞİM

YENİ TEŞVİK BÖLGELERİ

13 Nisan 2012 Cuma

Yeni Teşvik Bölgeleri

Online Teklif Al!!!

Buraya tıklayarak teklifinizi oluşturunuz...

Teşvik Sistemi Uygulamaları – 4 ayrı şekilde uygulanacaktır. 

Genel teşvik

Bölgesel teşvik

Büyük ölçekli yatırımlar

Stratejik yatırımlar

 

Uygulama Kapsamları

Bölgesel Teşviklerde Bölge sayısı 6’ ya çıkarıldı.

Faiz Desteği uygulamasında faizin %50’ si devlet tarafından karşılanacak.

Bölgesel farklılıklar azalacak

Destek Unsurları artacak

Orta ve yüksek Yatırımların desteklenecek

Cari Açık azalacak

OSB de yapılacak yatırımlar için %55 vergi indirimi

 

Yeni Teşvik Sistemi – Destekler

KDV İstisnası 

Gümrük Vergisi

Vergi İndirimi (%50 vergi indirimi)

Sigorta pirimi (7 yıl)

Faiz Desteği (%50 faiz desteği)

Yer Tahsisi

Gelir Vergisi Stopaj Desteği (Stratejik yatırımlarda – 6. Bölge için)

KDV İadesi Desteği (Asgari 500 Milyon TL lik yatırımlar için Bina inşaatta KDV iadesi)

Uygulama ve Detaylar, yayınlanacak karar ve tebliğ ile başlayacaktır.

01.01.2012’ DEN İTİBAREN UYGULANACAK

 

Haberler

Yeni teşvik sistemiyle cari açığın azaltılması amacıyla ithalat bağımlılığı yüksek olan aramalların üretiminin artırılması hedefleniyor.

 

VERGİ VE FAİZ DESTEĞİ
Erdoğan sistemin yatırımcılara getireceklerini şöyle açıkladı:

KDV istisnası, gümrük vergisi istisnası, vergi indirimi, faiz desteği, yatırım yeri tahsisi desteği, KDV iadesi desteği sağlanacak.

Yeni sistemle sanayinin yapısal dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik yatırımlar desteklenecek. Yatırım yapılacak yere yatırımcı karar verecek. Stratejik yatırımlar aynı koşullarla desteklenecek.

Stratejik yatırımlara yapılacak destekler: Yatırım malı ithalat malı makine teçhizat için gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnası. 7 yıl süreyle sigorta primi desteği. Yatırımın yüzde 50′si kadar vergi indirimi. Yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği. Yatırım yeri tahsisi. Asgari 500 milyon tutarındaki yatırımlar için bina ve inşaatta KDV istisnası. KDV iadesi desteğiyle finansman yükü azaltılacak.

Yeni sistemde eğitim yatırımları da desteklenecek. Belirli büyüklükteki otomotiv, uzay, rüzgar sanayi yatırımları desteklenecek. Demiryolu, madencilik, turizm yatırımları yine 5. bölge desteği alacak.

 

İL BAZLI 6 BÖLGEYE AYRILDI
Yeni sistemle bölgesel teşvik sisteminin etkinliği artacak. Bölgesel harita yeniden ele alındı. İller sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyine göre 6 bölgeye sınıflandırıldı. Yeni uygulamada bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçildi.

Yeni sistemde az gelişmiş illere (6. bölge) yapılacak yatırımlar daha avantajlı şekilde desteklenecek. Bu illerdeki yatırımı yapacakların sigorta primi ödemeleri 10 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak.

6. bölgede yatırım yapacak firmalar yatırımın yüzde 50′sine, OSB içinse yüzde 55′ine tutar kadar vergi ödeme yükümlülüğünden muaf tutulacaklar. Faiz desteği tavanları da yükseltilecek.

6. bölgede 31 Aralık 2013′e kadar başlanacak yatırımlarda sigorta primi desteği 10 yıl uygulanacak. Bu tarihten sonra ise 7 yıl uygulanacak.

Yatırımcı vergi indirimi desteğini yatırım döneminde elde ettiği kazançlara da uygulayabilecek.

Azami faiz destek tutarları 500-900 TL’ye kadar yükseldi. 6. bölgedeki yatırımlarla sağlanan istihdam için asgari ücret üzerinden hesaplanacak gelir vergisi stopajı 10 yıl boyunca terkin edilecek

İşte en fazla teşvik verilecek olan en azı gelişmiş 6. bölge kapsamındaki iller

 

* Ağrı

* Ardahan

* Batman
* Bingöl
* Bitlis
* Diyarbakır
* Hakkari
* Iğdır
* Kars
* Mardin
* Muş
* Siirt
* Şanlıurfa
* Şırnak
* Van

 

Yeni yatırım paketini 4 ana bileşenden oluşuyor. Bunlar;

1- Genel teşvik uygulamaları
2- Bölgesel teşvik uygulamaları
3- Büyük ölçekli yatırımların teşviki
4- Stratejik yatırımların teşviki

 

STRATEJİK YATIRIMLAR
Hangi ilde yapılırsa yapılsın stratejik yatırımlar desteklenecektir. Yeni teşvik sistemiyle stratejik yatırımlara şu destekler verilecektir:
1- Yatırım malı ithal makine ve techizat için Gümrük Vergisi muafiyeti

2- Makine ve techizat için ayrıca KDV istisnası

3- Yatırımın tamamlanmasını müteakiben 7 yıl süreyle Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

4- Yapılan yatırım tutarının yüzde 50′sine tekabül eden miktarda vergi indirimi imkanı (yüzde 90 oranında)

5- Yatırımcıların kullanacakları yatırım kredileri için 50 milyon liraya ulaşan faiz desteği (Sabit yatırım tutarının %5′ini aşmamak kaydıyla)

6- Yatırım yeri tahsisi

7- Asgari 500 milyon TL tutarındaki yatırımların bina inşaat harcamaları için KDV iadesi.

Bu çerçevede ilk defa uygulamaya koyacağımız KDV iadesi desteği ile yatırımcıların yatırım dönemindeki finansman yükünü hafifletmiş olacağız.

Eğitim yatırımları hangi ilde yapılırsa yapılsın 5. bölge desteklerinden yararlanacaktır.

Denizcilik, madencilik, turizm koruma ve gelişim bölgelerinde yapılacak yatırımlarda 5. bölge yatırımlarından yararlanacak.

Ekonomik gelişmişlik düzeyine göre iller 6 bölgeye ayırmıştır. Bu yeni teşvik uygulamasında bölgesel sistem yerine il bazlı bölgesel teşvik sistemine geçiyoruz. İllerin bölgesel dağılımdaki yerleri, TÜİK’in daha sona belirleyeceği değişikliklere göre yeniden düzenlenebilir şekilde sabit değil değişkendir.

Yatırımcı Çorum organize sanayi bölgesinde yatırım yaparsa dördüncü bölgenin değil beşinci bölgenin imkanlarından yararlanacak.

Altıncı bölgemizdeki illerimizde asgari tutarın üzerinde yatırımlar sektör ayrımı yapılmaksızın teşvikten yararlanacak.

Organize sanayi bölgelerinde yapılacak yatırımlar 12 yıl süreyle devlet karşılayacak.

 

Vergi indirim desteği diğer illere

Öncelikli illerde yatırım yapanların sigorta primi destek ödemeleri 10 yıl kamu tarafından karşılanacak.

6. bölgede yatırım yapacak firmalar, yatırımlarının yüzde 50′sine, OSB’lerde ise yüzde 55′ine kadar vergiden muaf olacak.

Faiz desteği tavanı yükselecek. Finansman desteği böyle sağlanacak.

Kocaeli’deki yatırımcı, gidip Muş’a yatırım yaparsa alacağı teşvik yardımı Kocaeli’deki yatırımının vergisinden de düşecek.

Ben burada bu yeni kapsamlı sistemimizin genel hatlarını açıkladım. Yarın Ekonomi Bakanımız sistemin tüm ayrıntılarını açıklayacak.

Bu sistem ile bölgesel farklılıkların önüne geçilmeye çalışılacak. Doğu ve Güneydoğu Bölgesi’nde 10 yılların eksikliği var. Terör ve terör örgütünün etkisi olmasa bu bölge süratle sıçrayacak ama terör örgütü bölge insanına ihanet etmektedir. Bölgenin sorunlarının çözülmemesi için elinden geleni yapıyor. Biz devlet olarak üstümüze düşeni yapıyoruz. Bölgenin çehresini değiştiriyoruz. Taa Hakkari Yüksekova’ya, Şırnak’a, Iğdır’a havalimanı yapıyoruz. TÜİK yarın bu bölgenin ekonomisinin geldiği yeri tespit ederken bu havalimanlarına da bakacak. Bu teşvik sisteminin uluslararası yatırımcıları da bölgeye çekeceğine inanıyorum. Ekonomiden sorumlu bakan arkadaşlarımı ve çalışanlarını yürekten tebrik ediyorum.

 

V. Bölgenin Destekleri

Otomotiv, uzay veya savunma sanayine yönelik test merkezleri, rüzgar tüneli, tasarım vb. yatırımlar

Belirli büyüklükte ve özellikle belirli ilaç ve savunma sanayii yatırımları

Özel sektör tarafından gerçekleştirilecek ilk, orta ve lise eğitimi yatırımları

Denizyolu ve demiryolu ile yük ve yolcu taşımacılığına yönelik yatırımlar

Madencilik yatırımları

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen turizm koruma ve gelişim bölgelerine yapılacak turizm yatırımları

 

OFİSLERİMİZ


İSTANBUL

Tel : 0212 337 57 29

Faks : 0212 337 57 51

Cep : 0555 960 62 40

istanbul@kesifdanismanlik.com.tr


BURSA

Tel : 0224 280 85 18

Tel : 0224 280 85 19

Faks : 0224 280 85 51

bursa@kesifdanismanlik.com.tr


İZMİR

Tel : 0232 381 55 37

Faks : 0232 486 05 05

Cep : 0543 677 09 29

izmir@kesifdanismanlik.com.tr


ALMANYA / Köln

Tel : 0049 221 4675 4918

eu@kesifdanismanlik.com.tr


Copyright © 2015 Keşif Danışmanlık