KOSGEB KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI

KOSGEB KOBİGEL - KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 

‘‘2019-01-02 İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME TEMALI PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI’’
Hızlı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme için; modern imalat ve bilişim teknolojilerinin desteği ile verimlilik ve yüksek katma değer odaklı imalat sanayi yapısının oluşturulması gerekmektedir.

Akıllı dijital teknolojiler kullanılarak imalat ve ilişkili proseslerde hız ve verimlilik arttırılabilmekte, birbirleri ile haberleşen nesnelerin otonom eylemleri ile prosesler optimize edilebilmekte ve hata - bakım - stok masrafları azaltılabilmektedir.
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında hazırlanan “İMALAT SANAYİNDE DİJİTALLEŞME” temalı 2019-01 ve 2019-02 Proje Teklif Çağrılarının genel amacı:

İmalat sanayi sektöründe milli imkanlar ağırlıklı olarak dijitalleşme için;
- Yerli ve yetkin teknoloji geliştiricisi KOBİ envanterini genişletmek,
- İmalat sanayi KOBİ’lerinin, yerli teknoloji geliştiricilerle işbirliği öncelikli olmak üzere dijitalleştirilmiş iş süreci sayısını arttırmaktır.

Başvuru yapılabilecek Proje Teklif Çağrıları:

- **2019 – 01 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe dijitalleşme sürecine katkı sağlayabilecek yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin desteklenmesi”

Akıllı dijital teknolojilerle ilgili ürün ve çözüm geliştiren elektronik, bilişim, makine imalat sektörlerindeki teknoloji geliştiricisi KOBİ’ler; imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden birini veya entegre çalışmak kaydıyla birkaçını birlikte içeren ürün / yazılımlarında katma değer arttırıcı iyileştirmeler yapmak ve/veya geliştirdikleri ürün / yazılımlarını ticarileştirmek için proje sunabilecektir.  

Sadece ticarileştirme (tanıtım -  pazarlama  - satış) amaçlı proje sunacak olanların, ürünlerini kamu desteğiyle geliştirerek başarılı tamamladıklarına veya Teknoloji Geliştirme Bölgesi ya da ArGe Merkezi projesi çıktısı olduğuna dair belge ibraz etmeleri şarttır.  İş paketlerinde katma değer arttırıcı iyileştirmeler bulunan başvuru sahiplerinde ise bu belge şartı aranmayacaktır.
Başvuru koşulları/Hedef Sektörler

** 26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 
** 28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı
** 30.3 Hava ve uzay araçlarıyla ilgili makine imalatı
** 33 Makine ve ekipmanların kurulumu onarımı
** 61 Telekominikasyon
** 62 Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
** 63.1 Veri işleme, barındırma e ilgili faaliyetler; web portalları

- **2019 – 02 Proje Teklif Çağrısı: “İmalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin üretim ve ilişkili iş süreçlerinde dijital teknolojilerden yararlanma düzeyinin arttırılması”

İmalat sanayi sektöründeki KOBİ’ler, imalat sanayi sektörüyle ilişkili 6 dijital teknolojiden biri veya birkaçını birlikte üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte etmek için proje sunabilecektir.
Başvuru koşulları;
** Nace Rev 2 sınıflamasına göre imalat sanayi sktöründe faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir
** Başvuracak işletmenin 2018 yılında bilanço esasına göre defter tutması zorunludur
** 2018 yılı verilerine göre net satış hasılatı en z 500.000 TL olmalıdır

Proje teklif çağrılarının yalnızca biri için başvuru yapılabilecektir. Çağrı kapsamındaki uygun proje konuları içinden ise çoklu seçim yapılabilecektir. 

Dijital teknoloji geliştiren ve Dijital teknolojileri imalat süreçlerine adapte etmek isteyen sanayi sektörü KOBİ’lerinin proje sunabileceği konu başlıkları:
1.Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayinde Kullanımı
2.İmalat Sanayinde Nesnelerin İnterneti
3.İmalat Sanayinde Otonom Robot Teknolojileri
4.İmalat Sanayinde Akıllı Sensör Teknolojileri
5.Yapay Zekaya Dayalı Siber Fiziksel Akıllı Fabrika Sistem ve Bileşenleri
6.İmalat Sanayinde Siber Güvenlik

 

Teknoloji geliştiricisi KOBİ’lerin, proje konusu ürün / yazılımı kendi iş süreçlerine adapte etmek isteyen bir işletmenin Satın Alma Niyet Beyanı ile başvuru yapmaları zorunludur.

İmalatçı KOBİ’lerin edinecekleri teknolojilerin yerli firmalardan karşılanma oranının yüksek olması durumunda, proje başvurularının değerlendirilmesinde bu durum olumlu yönde dikkate alınacaktır 

Açık kaynak kodlu yazılımların ürün geliştirme veya teknoloji adaptasyonu amacıyla kullanılacak olması, değerlendirmede öncelik olarak kabul edilecektir.  

Başvuru yapabilecekler:

Proje sunacak işletmelerin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerekmektedir.  

Destek oranı, üst limitler ve çağrı bütçesi:

Destek oranı %60’tır.

2019.01 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz350.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 650.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

2019.02 Proje Teklif Çağrısı kapsamında işletme başına 300.000 TL’ye kadar geri ödemesiz700.000 TL’ye kadar geri ödemeli (teminat veya KGF kefaleti karşılığı) olmak üzere toplam 1.000.000 TL’ye kadar destek verilebilecektir.

 Proje çağrısı için başvuru sistemi 02 Mayıs 2019 günü saat 23:59’da kapatılacaktır. Son başvuru tarih ve saatinden önce başvuru sahibi tarafından onaylanmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
Detaylı bilgi ve başvuru işlemlerinizin uzman kadromuz tarafından gerçekleştirilmesi ,için lütfen bizlerle iletişime geçiniz.

DESTEKLENECEK PROJE GİDERLERİ
Proje Süresi 

Minimum 6 ay Maximum 18 ay
Çağrı Destek Kalemleri
-Personel Giderleri
(Geri Ödemesiz- Üst Limit 100.000TL)
-Makine-Teçhizat Giderleri
( Geri Ödemesiz Üst Limit 250.000TL / Geri Ödemeli Üst Limit Proje 01-250.000TL/Proje 02-600.000 TL)
-Yazılım Giderleri
(Geri Ödemesiz Üst Limit 100.00TL / Geri Ödemeli Üst Limit 100.000TL)
-Hizmet Alım Giderleri
(Geri Ödemesiz Üst Limit Proje 01 - 200.000 TL / Proje 02 - 100.000TL)

 
Diğer Özellikler
Stok Kodu10
MarkaKOSGEB
Stok DurumuVar

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.