ARGE MERKEZİ KURULUMU VE SÜREÇ DANIŞMANLIĞI

Lütfen Fiyat Sorunuz
 Ar-Ge Merkezleri
Dar mükellef kurumların Türkiye'deki işyerleri dâhil, kanunî veya iş merkezi Türkiye'de bulunan sermaye şirketlerinin; organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş, münhasıran yurt içinde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği olan birimler olarak tanımlanabilir. (5746 sayılı kanundaki tanım) 
 Ar-Ge Merkezi çalışmaları T.C Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile işbirliği çerçevesinde yürütülür.

Gerekli Şartlar;

 .En az 15 tam zaman eşdeğer Ar-Ge personeli istihdam edilmesi,
• Faaliyetlerinin yurt içinde gerçekleştirilmesi,
• Yeterli teknolojik varlık,  insan kaynağı, fikrî hak, proje ve bilgi kaynakları yönetim yeteneği ve kapasitesi,
• Personelin Ar-Ge merkezinde çalıştığının fiziki kontrolünü yapacak mekanizmalara sahip olması,
• Ar-Ge merkezlerinin, konusu, süresi, bütçesi ve personel ihtiyacı tanımlanmış Ar-Ge ve yenilik program ve projelerinin bulunması, 
• Ar-Ge merkezinin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması,
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre kurulan teknoloji geliştirme bölgeleri dışında yer alması.

Sağlanan Teşvik ve Muafiyetler
•    Vergi İndirimi:  Ar-Ge Merkezleri proje faaliyetleri kapsamında yaptıkları harcamaların %100’ünü Kurumlar Vergisi matrahından indirebilmektedir. 
 •    Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge ve destek personelinin ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır. 
 •    Gelir Vergisi Stopajı Teşviki:  Ar-Ge ve destek personelinin bu çalışmaları karşılığı ödenen ücretin, %80-95’i gelir vergisinden müstesna tutulmaktadır.
•     Damga Vergisi İstisnası: Her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak  düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz. 
•     Gümrük Vergisi İstisnası: Ar-Ge ve yenilik projeleri ile ilgili araştırmalarda kullanılmak üzere ithal edilen eşya, gümrük vergisi ve her türlü fondan, bu kapsamda düzenlenen kağıtlar ve yapılan işlemler damga vergisi ve harçtan istisnadır. 
 •     Teknoparklara gitmeden, kendi fabrikanızı veya ofisinizi Ar-Ge Merkezi olarak ilan etme kolaylığı sağlanır.
 
Diğer Özellikler
Stok Kodu06
MarkaBTSB
Stok DurumuVar

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.