KOSGEB AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI

Ar-Ge ve İnovasyon Programının kapsamı;
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli işletmeler ile girişimcilerin geliştirilmesi, yeni ürün, yeni süreç, bilgi ve/veya hizmet üretilmesi konularında yürütülen projelerin KOSGEB tarafından desteklenmesidir.


Projeler, Kurul ve projeye görüş veren öğretim elemanları tarafından aşağıdaki kriterlere göre değerlendirilir:
 1. Proje sahibinin/girişimcinin ve projede çalışacak personelinin yeterliliği
 2. Projenin ar-ge/inovasyon yönü
 3. Projenin pazar araştırması ve ticarileşebilirliği
 4. Projenin sağlayacağı katma değer
 5. Proje bütçesi, iş zaman/destek kullanım planı vb.
 6. OECD tarafından hazırlanan Oslo ve Frascati Kılavuzları
 7. 31.01.2021 İtibari ile ;
 8. Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında başvuru sahiplerinin Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanmaya devam edilecek,
  Ür-Ge projeleri kapsamında başvuru sahiplerini ise değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacı ile orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanacaktır.
  Ür-Ge projeleri kapsamında aşağıdaki kriterlerden en az birine uygun ürünler için başvuru yapılması esastır.

  *             KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  *             Patent belgesi ile koruma altına alınan,
  *             Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
  *             Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan,
  *             Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
  *             Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  *             28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
  *             Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan,
  *             Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler.

  Destek oranı %75'dir. Sadece nitelikli personel desteği ise %100'dür.

  Destek Üst Limiti: 750.000 TL.

  AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

  DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

  DESTEK ORANI

  (%)

  Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

  150.000

  75*

  Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

  300.000

  75*

  Nitelikli Personel Giderleri Desteği

  200.000

  100

  Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

  100.000

  75

  Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

  100.000

  75

  Diğer Giderler Desteği

  (Toplam Üst Limit 50.000 TL)

  Proje Danışmanlık Desteği

  20.000

   

  75

  Eğitim Desteği

  20.000

  Proje Tanıtım Desteği

  10.000

  Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği

  Ziyareti Desteği

  20.000

  İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

  5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)

  10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

  Destek Oranı Uygulanmaz

  * Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.

Diğer Özellikler
Stok Kodu04
MarkaKOSGEB
Stok DurumuVar

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.