KOSGEB ÜR-GE DESTEKLERİ BAŞLIYOR!

KOSGEB Ar-Ge ve İnovasyon programı 31.01.21 tarihi itibariyle Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon programın olarak değişiyor.

Ar-Ge ve inovasyon projesi kapsamında başvuru sahiplerinin Ar-Ge ve inovasyon niteliği taşıyan projelerine destek sağlanmaya devam edilecek,
Ür-Ge projeleri kapsamında başvuru sahiplerini ise değişen pazar taleplerine ve/veya teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları amacı ile orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni bir ürün geliştirmeleri için gerçekleştirecekleri projelerine destek sağlanacaktır.


Ür-Ge projeleri kapsamında aşağıdaki kriterlerden en az birine uygun ürünler için başvuru yapılması esastır.

*             KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
*             Patent belgesi ile koruma altına alınan,
*             Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,
*             Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan,
*             Yurt içi Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
*             Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
*             28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,
*             Orta-yüksek veya yüksek teknoloji alanlarında yer alan,
*             Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünler.

Destek oranı %75'dir. Sadece nitelikli personel desteği ise %100'dür.

Destek Üst Limiti: 750.000 TL.

AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI 

DESTEK ÜST LİMİTİ (TL)

DESTEK ORANI

(%)

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği

150.000

75*

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli)

300.000

75*

Nitelikli Personel Giderleri Desteği

200.000

100

Sınai Mülkiyet Hakları Giderleri Desteği

100.000

75

Test, Analiz ve Belgelendirme Giderleri Desteği

100.000

75

Diğer Giderler Desteği

(Toplam Üst Limit 50.000 TL)

Proje Danışmanlık Desteği

20.000

 

75

Eğitim Desteği

20.000

Proje Tanıtım Desteği

10.000

Yurtiçi ve Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar Ziyareti/Teknolojik İşbirliği

Ziyareti Desteği

20.000

İşletme Kuruluş Giderleri Desteği

5.000 (gerçek kişi statüsünde kurulmuş olan)

10.000(sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan)

Destek Oranı Uygulanmaz

* Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın yerli malı olması durumunda, destek oranına % 15 ilave edilir.


Detaylı bilgi, proje hazırlık  ve başvuru sürecinde danışmanlık için bizimle iletişime geçiniz.

satis@kesifdanismanlik.com.tr
+90 850 888 16 41

12.1.2021

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.