NEDEN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİNDE YER ALMALISINIZ?

TEKNOPARK DA YER ALAN FİRMA OLMANIN AVANTAJLARI

Teknolojiye katkıda bulunan ve teknolojik yenilikler ile kazanç sağlayan firmaların teknoparklarda yer alabilmek için yaptığı başvuru sayısı artış göstermekte. Bu artışa olanak sağlamak için ise ülkemizdeki teknopark sayısının artış hızı da gözden kaçmıyor tabiki. 

Bir çok alanda vergi muafiyeti, üniversite içersinde yer almak ve akademik desteklere erişim kolaylığı, sektörünüze yönelik özel olarak hazırlanan programlar, eğitimler, seminerler, iş gezileri, ortak çalışma imkanı olan firmalara yakınlık, her türlü imkan ile rahat ofisler ve daha bir çok avantaj teknoloji firmalarını teknoparklara çekiyor.

Teknoloji firmalarını Teknoparklarda bekleyen yasal avantajlara bir göz atalım;

Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 6224 sayılı Yabancı Sermayeyi Teşvik Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerince yabancı uyruklu yönetici ve vasıflı AR-GE personeli çalıştırılabilir,

Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden T.G.B.'de yer alan faaliyetlerde araştırmacı olarak hizmet verecek personeller çalıştıkları kuruluşların izni ile sürekli veya yarı-zamanlı olarak çalıştırılabilir,

Öğretim elemanları üniversite yönetim kurulunun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek için bu bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilir,

T.G.B.' de yer alan gelir ve kurumlar vergisinden muaf şirketlerin, münhasıran T.G.B. 'deki yazılım ve Ar-Ge faaliyetlerinden elde ettikleri gelirleri 31.12.2023 tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden  muaftır. 

T.G.B.'de çalışan araştırmacı, yazılımcı ve Ar-Ge personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2023 tarihine kadar her türlü vergiden muafır,

4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununa göre Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir ve kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri sistem ve veri yönetimi iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol uygulama yazılımları teslim ve hizmetleri katma değer vergisinden muaftır,

5746 sayılı Ar-Ge Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkındaki kanun ile ücreti gelir vergisinden istisna olan personelin, bu kapsamdaki çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının yarısı 5 yıl süreyle Maliye Bakanlığı Bütçesine konulan ödenekten karşılanacaktır. 

20.12.2018

PlatinMarket® E-Ticaret Sistemi İle Hazırlanmıştır.